SPŠE v Prešove potrebuje nového riaditeľa

SPŠE v Prešove potrebuje nového riaditeľa.

Májové výberové konanie na funkciu riaditeľa školy potvrdilo, že volanie po zmene je veľmi silné. Udalosti, ktoré bezprostredne nasledovali, to všetko len umocnili. Od nového riaditeľa sa očakáva predovšetkým, že

  1. Uchopí riaditeľskú stoličku a znesie ju (obrazne povedané) o niekoľko poschodí nižšie, medzi ľudí zo svojho pracovného tímu. Až tam je možné pochopiť, že problémy, s ktorými dennodenne zápasia, sú problémy reálne a až ich vyriešenie môže premieňať bublinu dokonalosti na dokonalosť samú.
  2. Dokáže spájať a podporovať kolektív zamestnancov školy a každého jednotlivca zvlášť pre úsilie o spoločnú vec – vytvoriť zo školy priestor, v ktorom každoročne 700 žiakov školy môže okrem vedomostí nachádzať aj dostatok inšpirácie pre rozvoj svojej osobnosti, pre svoju vlastnú profesionálnu i osobnú cestu životom.
  3. Rozumie číslam (ekonomike) a ctí si paragrafy
  4. Neberie na ľahkú váhu klimatické zmeny, lebo do rúk našich detí vkladáme aj budúci osud našej planéty
  5. Má vysokú odbornosť v elektrotechnike a IT
  6. Vie formulovať zmysluplné vízie napredovania školy, diskutovať o nich rovnako ako o myšlienkach, nápadoch a víziách svojich kolegov.
  7. Vie sa obetovať nielen pre svoje vlastné ciele, ale nezištne aj pre druhých, lebo funkcia riaditeľa je verejná služba a nie nástroj moci.

V prípade, že sa nenájde vhodnejší kandidát, som pripravený tieto očakávania naplniť.

Peter Vargovčík

Kompletný tím Pinkies na Robocupe 2011 v Istanbule
So študentmi, robotom Pinkie a víťaznými pohármi pred zborovňou SPŠE po návrate z Istanbulu 2011
Robocup 2013 Eindhoven – Tím Speshari ocenený špeciálnou cenou za elektroniku
Spesh Floyd po Valentínskom koncerte SPŠE 2015
Rozlúčkový koncert 3.generácie Spesh Floyd – Sabinovský jarmok 2016
Robocup 2016 Lipsko – Tím Speshari
Robocup 2018 Montreal – Tím Sabik
Robocup 2019 Sydney – Tím Sabik v zápale boja