Progres 2000

Toto občianske združenie sme založili v roku 1999, aby sme našu činnosť pre deti mali zastrešenú a mohli sa uchádzať o rôzne finančné zdroje pre tretí sektor. A čo je tá činnosť ? Od roku 1996 sme robili osvetu práce s počítačmi v našej súkromnej škole. Vy skôr narodení si spomeniete, že to bola doba, keď si rodiny kupovali svoje prvé počítače a skoro nikto s tým poriadne nevedel robiť. Tak nám rodičia poslali deti do počítačovej školy a bolo. Takže ak by ste nevedeli, kto za to dnešné IT maniactvo môže, tak sme to (aj) my. Od roku 1997 organizujeme letné tábory – Prázdniny na Bitlande. Právo účasti tam majú všetci riešitelia nášho korešpondenčného seminára Kominár a neskôr účastníci internetového projektu Virtual Bitland. Od roku 2001 sa zúčastňujeme s našimi zverencami mnohých programátorských a robotických súťaží. V roku 2003 časť aktivít presúvame pod krídla Cirkevnej ZŠ v Sabinove. Po roku 2006 už väčšina našich projektov prebieha v rámci záujmovej činnosti na školách. Okrem CZŠ nachádzame priestor aj v Súkromnej ZŠ v Sabinove a od roku 2009 aj na SPŠE v Prešove. Naším hlavným cieľom je podporovať v deťoch tvorivosť, cieľavedomosť, húževnatosť. Každé z detí chceme nasmerovať k budúcnosti, v ktorej sa dokáže presadiť a ktorá ho bude baviť. Od roku 2016 dostávame rôzne signály a riešime, že naše voľnočasové aktivity zo škôl stiahneme a budeme naplno činní opäť spoločne pod hlavičkou Progres 2000. Aj tento nový web je toho dôkazom.